دوره آموزشی شناسایی مخاطرات و ارزیابی ریسک ایمنی و بهداشت شغلی

تعاریف و اصطلاحات کلیدی مخاطرات شغلی
انواع روشهای شناسایی مخاطرات شغلی
مبانی و معیارهای انتخاب روش مناسب شناسایی مخاطرات
روشهای تحلیل مخاطرات شغلی
شیوه های تعیین احتمال (تکرارپذیری) مواجهه با مخاطرات شغلی
شیوه های تعیین پیامد (شدت) مخاطرات شغلی
نحوء تحلیل ریسک و روشهای رایج آن
ارزیابی و تحلیل ریسک (کیفی، نیمه کمی و کمی) مخاطرات شغلی
ارزشیابی ریسک
روشهای نوین تحلیل و مدلسازی ریسک شغلی
نرم‌افزار‌های شناسایی، تحلیل و ارزیابی ریسک های شغلی
کنترل و پایش ریسک
کارگاه های عملی شناسایی مخاطرات و ارزیابی ریسک ایمنی و بهداشت شغلی (JSA، FMEA، COOSH و ...)

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار