مدیریت ریسک بر اساس استاندارد ISO 31000

معرفی و کلیات

تعریف واژه های مربوط به مدیریت ریسک

تعهد

طراحی چارچوب مدیریت ریسک

اجرای مدیریت ریسک

پایش و بازنگری چارچوب مدیریت ریسک

بهبود مستمر در چارچوب مدیریت ریسک

فرایند مدیریت ریسک

مشاوره و ارتباطات

پیاده سازی مدل

ارزیابی ریسک

انجام اقدامات بر اساس ارزیابی ریسک

پایش و بازنگری

ثبت فرایند ارزیابی ریسک

کارگاههای عملیاتی

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار