مهندسي آب و هیدرولیک

نمایش # 
عنوان
طراحی سیستم های آب و فاضلاب
طراحی سیستمهای آب، فاضلاب و تاسیسات صنعتی
طراحی خطوط انتقال و شبکه توزیع آب
تحليل آرامش حوضچه بنادر و مدلسازي تفرق امواج در محدوده بنادر با استفاده از نرم‌افزار MIKE 21-BW
طراحی و آنالیز با استفاده از نرم افزار StormCAD
آناليز و طراحي هيدروليکي جريان در رودخانه ها و کانال هاي باز به همراه آموزش نرم افزار HEC-RAS
آموزش متره برآورد و تهیه اسناد مناقصه
مبانی طراحی شبکه های جمع آوری فاضلاب
دوره آموزش نرم افزار Sewer CAD و طراحی شبکه فاضلاب
شبیه سازی هیدرولیک با استفاده از نرم افزار FLOW 3D
شبیه سازی با استفاده از نرم افزار MIKE21
طراحی هیدرولیکی بناهای آبی
آشنایی با انواع لوله ها، اتصالات و شیرآلات صنعت آب
آموزش نرم افزار Crop Watt
آموزش نرم افزار Storm Cad
آموزش نرم افزار Hammer
اجرای سیستمهای آبیاری تحت فشار (بارانی و قطره ای)
نرم افزار WaterGems
مهندسی زهکشی
مهندسی منابع آب
طراحی سیستمهای آبیاری تحت فشار (بارانی و قطره ای)

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار