طراحی سیستمهای آب، فاضلاب و تاسیسات صنعتی

بخش اول : آب صنعتی

کلیات (چرخه آب ، منابع آب ، کمیت وکیفیت آب و...)

اهمیت و موارد مصرف آب درصنعت

کمیت وکیفیت آب های مصرفی درصنعت

استانداردهای کمی وکیفی مصارف آب درصنعت

مدیریت مصرف بهینه آب درصنعت ( کاهش مصرف ، بازچرخش  و.....)

آلاینده های آب های صنعتی

تصفیه آب صنعتی

اصول ومبانی و انتخاب روشهای مناسب تصفیه آب های صنعتی

روشهای تصفیه آب درصنعت ( فیزیکی، شیمیایی)

اصول ومبانی و  مثال های طراحی سیستم های تصفیه آب های صنعتی

انتقال ، ذخیره و توزیع آب در واحدهای صنعتی

مبانی طراحی خطوط انتقال و شبکه توزیع آب

شناخت محدوده طرح و تهیه اطلاعات و نقشه موجود منطقه مورد نظر.

انجام مطالعات پایه (هواشناسی، زمین شناسی و پیش بینی جمعیت)

آشنایی با نشریات معتبر و مرجع در زمینه طراحی خطوط انتقال و شبکه توزیع آب

تعیین دوره طرح  

بررسی میزان مصرف آب در گذشته و تعیین میزان مصرف سرانه آب

پیش بینی میزان مصرف آب در سال افق طرح و تعیین حجم مخازن ذخیره آب

مشخصات فني و هيدروليکي طراحي خطوط انتقال و شبکه توزیع آب.

مبانی وضوابط طراحی مخازن ذخیره

مثال طراحی مخازن ذخیره

 

بخش دوم- فاضلاب صنعتی

انواع فاضلاب های تولیدی در صنعت

مشخصات کمی وکیفی فاضلاب های تولیدی درصنعت

جمع آوری فاضلاب درصنعت

انواع روشهای جمع آوری فاضلاب

اصول ومبانی وضوابط طراحی شبکه های جمع اوری فاضلاب

مبانی طراحی شبکه های جمع آوری فاضلاب

شناخت محدوده طرح و تهیه اطلاعات و نقشه موجود منطقه مورد نظر.

انجام مطالعات پایه(هواشناسی،زمین شناسی و پیش بینی جمعیت)

آشنایی با نشریات معتبر و مرجع در زمینه طراحی شبکه فاضلاب

تعیین دوره طرح  

بررسی میزان مصرف آب در گذشته و تعیین میزان مصرف سرانه آب

پیش بینی میزان مصرف آب در سال افق طرح و تعیین میزان فاضلاب تولیدی

مشخصات فني و هيدروليکي طراحي شبکه.

تصفیه فاضلاب صنعتی

انواع روشهای تصفیه فاضلاب صنعتی

اصول و مبانی و ضوابط طراحی سیستم های تصفیه فاضلاب

مثال های کاربردی از روشهای تصفیه فاضلاب های صنعتی

طراحی سیستم های تصفیه فاضلاب های صنعتی

تصفیه لجن فاضلاب های صنعتی

استفاده مجدد وبازیافت فاضلاب های صنعتی

انواع روشهای استفاده مجدد از فاضلاب های تصفیه شده درصنعت

ضوابط ومبانی واستانداردهای استفاده مجدد از فاضلاب تصفیه شده صنعت

 

بخش سوم: آموزش نرم افزارهای مربوط به طراحی سیستمهای آب و فاضلاب

نرم افزارهای طراحی سیستم های انتقال وتوزیع آب

معرفی نرم افزارها

آموزش نرم افزار  Water Gems

آشنایی و نصب نرم افزار.

آموزش و کاربرد نوار ابزارهای نرم افزار.

نحوه ارتباط و وارد کردن اطلاعات و نقشه ها از نرم افزارهای اتوکد و GIS  به نرم افزار Water Gems          

آموزش طراحی خطوط انتقال و شبکه توزیع آب به کمک نرم افزار Water Gems

استخراج و بکار بردن خروجی نرم افزار واتر جیمز جهت تهیه نقشه­های اجرایی.

نرم افزارهای طراحی سیستم های جمع آوری ونتقال فاضلاب

معرفی نرم افزارها

آموزش نرم افزار SewerCADو طراحی شبکه فاضلاب

آشنایی و نصب نرم افزار.

آموزش و کاربرد نوار ابزارهای نرم افزار SewerCAD..

نحوه ارتباط و وارد کردن اطلاعات و نقشه ها از نرم افزارهای اتوکد و GIS  به نرم افزار SewerCAD          .

آموزش طراحی شبکه جمع آوری شبکه فاضلاب به کمک نرم افزار SewerCAD.

استخراج و بکار بردن خروجی نرم افزار SewerCAD جهت تهیه نقشه­های اجرایی.

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار