طراحی سیستم های آب و فاضلاب

الف)دوره مقدماتی: مبانی طراحی شبکه های جمع آوری فاضلاب
شناخت محدوده طرح و تهیه اطلاعات و نقشه موجود منطقه مورد نظر.
انجام مطالعات پایه(هواشناسی،زمین شناسی و پیش بینی جمعیت)
آشنایی با نشریات معتبر و مرجع در زمینه طراحی شبکه فاضلاب
تعیین دوره طرح
بررسی میزان مصرف آب در گذشته و تعیین میزان مصرف سرانه آب
پیش بینی میزان مصرف آب در سال افق طرح و تعیین میزان فاضلاب تولیدی
مشخصات فني و هيدروليکي طراحي شبکه.

ب) دوره آموزش نرم افزار های پایه
نرم افزار اتوکد
آشنایی و نصب نرم افزار.
آشنایی با نقشه اتوکدی و نقشه خوانی.
کاربرد نرم افزار در طراحی شبکه فاضلاب.

نرم افزار GIS
آشنایی و نصب نرم افزار.
کاربرد نرم افزار در طراحی شبکه فاضلاب.

ج) دوره آموزش نرم افزار سورکد و طراحی شبکه فاضلاب
آشنایی و نصب نرم افزار.
آموزش و کاربرد نوار ابزارهای نرم افزار سورکد.
نحوه ارتباط و وارد کردن اطلاعات و نقشه ها از نرم افزارهای اتوکد و GIS به نرم افزار سورکد.
آموزش طراحی شبکه جمع آوری شبکه فاضلاب به کمک نرم افزار سورکد.
استخراخ و بکار بردن خروجی نرم افزار سورکد جهت تهیه نقشه¬های اجرایی.

د)دوره آموزش متره برآورد و تهیه اسناد مناقصه
نحوه متره و تعیین حجم عملیات اجرای طرح.
آشنایی با فهرست بهای شبکه فاصلاب.
آشنایی با نرم افزارهای متره برآورد(تدکار).

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار