آموزش نرم افزار Storm Cad

طراحی سیستم های جمع آوری آب سطحی

استفاده از کانال های با مقاطع مختلف در طرح جمع آوری آب سطحی

محاسبات هیدرولیکی و سازه ای کانالها و مقاطع

روشهای هدایت و استفاده مجدد از رواناب جمع آوری شده

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار