مبانی طراحی شبکه های جمع آوری فاضلاب

شناخت محدوده طرح و تهیه اطلاعات و نقشه موجود منطقه مورد نظر

انجام مطالعات پایه(هواشناسی،زمین شناسی و پیش بینی جمعیت)

آشنایی با نشریات معتبر و مرجع در زمینه طراحی شبکه فاضلاب

تعیین دوره طرح

بررسی میزان مصرف آب در گذشته و تعیین میزان مصرف سرانه آب

پیش بینی میزان مصرف آب در سال افق طرح و تعیین میزان فاضلاب تولیدی

مشخصات فني و هيدروليکي طراحي شبکه

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار