طراحی سیستمهای آبیاری تحت فشار (بارانی و قطره ای)

عناوين دوره

معرفی انواع سیستمهای آبیاری

معرفی اجزائ سیستم

محاسبات نیاز آبی

طراحی و حانمایی سیستم

محاسبات هیدرولیکی

طراحی سیستم کنترل مرکزی

آموزش یهره برداری از سیستم

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار