مهندسی منابع آب

عناوين دوره

شرايط طبيعي و اقليمي

وضعيت جغرافيايي

شناخت منطقه از نظر شرايط آب و هوايي و اقليم

تجزيه و تحليل شدت بارندگي

شرايط اقليمي

هیدرولوژی

شبکه ایستگاه­های هیدرومتری محدوده مطالعاتی

فیزیوگرافی و مشخصات فیزیکی حوضه آبریز رودخانه­ها

گردآوری، کنترل و اصلاح آمار

آبدهی ماهانه و سالانه رودخانه­ها

بررسی رژیم ماهانه و فصلی در رودخانه­های منطقه

آبدهی رودخانه­های فاقد ایستگاه هیدرومتری

ضریب جریان

شبكه هيدروگرافي

وضعيت حوضه

سيلاب

محاسبه هيدروگراف سيلاب­ها

زمان تمرکز

تبديل بارش به بارش مازاد

هيدروگراف سيلاب‌هاي با تواتر مختلف

برآورد ضريب رواناب

حداکثر شدت رواناب

مشخصات هيدروديناميکي سفره

شبکه چاه­های مشاهده ­ای

 

 

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار