شکلدهی ورق با نرم افزار Autoform

1- Autoform user interface

2- Autoform one-step
2-1- One-step simulation
2-2- Blank Generation and Nesting
3- Autoform Incremental
3-1- Deep Drawing – Double Action press
3-2- Deep Drawing Single Action Press
3-3- Drawbeads
3-4- tailored Blank Simulation
3-5- Tips & Solutions in Simple Drawing Process
3-6- Tipping
3-7- Cutting
3-8- Multiple Step Process
3-9- Pad & Springback
3-10- Optimization
4- Autoform Die Designer
4-1- Die Designer to Simulation
4-2- Creating Binder
4-3- Drawing Direction
4-4- Creating Tools for Double Attached parts
5- Autoform-Trim
6- Sheet hydroforming (Punchless & Die less)
7- Tube hydroforming

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار