مدلسازی و معرفی نرم افزارها

معرفی روشهای عددی (FEM, BEM و FDM)
آموزش مقدماتی و معرفی مزایا و محدودیتهای متداولترین نرم افزارهای مدلسازی


Solidworks
Catia
Rhinoceros
GiD (Pre and Post Processing)

 

معرفی انواع فایلهای خروجي نرم افزارهاي مدلسازی و کاربرد آنها

معرفی نرم افزارهای شبیه سازی و قابلیتهای هر یک


ansys worrkbench
ansys
Abaqus

 

معرفی نرم افزارهای کاربردی


Autoform (Tube & Sheet hydroforming)
deform (فورج سرد - فورج گرم)

مدلسازی و معرفی نرم افزارها

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار