مدل سازی با استفاده از نرم افزار ABAQUS

معرفی نرم افزار و مدل سازی هندسی


1- sketching
2- part module

 

وارد کردن خواص مواد و مونتاژ


3- Properties
4- assembly

 

قید و بارگذاری مسئله


5- Step
6- interaction
7- Load

 

مش بندی و گرفتن تحلیل


8- mesh
9- solution

 

کاربرد در شکل دهی ورق


10- deep drawing
11- tube hydroforming
12- sheet hydroforming

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار