آشنایی با phased arrays

History and theory

Overview of phased arrays - terminology

Fundamentals of phased array and digital concepts

Probe design

Beam forming

Probe calibration and system checks

Wedge compensations

Calibration and targets

Amplitude

Multi zone

DAC/TCG

System calibration checks

Display and amplifier linearity

Active elements

Beam characterisations

Scan patterns

Data displays

Projected views

Data analysis

Volume coverage

Multiple Focal laws

Multiple Probes (skewed)

Technique development

Phased-array data quality issues

Missing data

Missing coverage

Resolution

File Naming

Scan lengths

Phased array and single element probes combined

TOFD and Phased array

TOFD using phased array probes

Dynamic Depth Focusing

2D arrays

All Practical work

PM – End of course assessment practise

End of course assessment exam

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار