نرم افزار Pro Cast

مقدمه

اصول ریخته گری

اصول مدلسازی

ترسیم قطعه

ترسیم قالب و متعلقات نظیر سیستم راهگاهی تغذیه گذاری مبرد گذاری کانال آبگرد در سیستم های ماسه ای و دایکاست

نصب نرم افزار

بارگذاری مدل

انتساب شرایط پروسه به مدل نظیر شرایط ریخته گری دمای محیط سرعت بار ریزی و...

تحلیل مسئله

باز تحلیل نتایج مسئله نظیر بررسی کیفیت قطعه از نظر کانتور دما، کانتور سرعت، بررسی حرکت جبهه ی انجماد، بررسی نحوه ی پر شدن، مطالعه ی حفرات میکروسکپی، تحلیل تنش های باقیمانده پس از ریخته گری

مثال 1: چرخ قطار فولادی (Solidification, Fluid flow)

مثال 2: محظه ی مکعبی آلومینیومی(solidification fluid flow stress analysis)

مثال 3: قطعه ی دایکست( انجماد، حرکت سیال، تحلیل تنش)

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار