آشنایی با انواع جوش و روشهای جوشکاری

آشنایی با متعلقا ت دستگاه جوش الکترود وپارامترهای مهم در روش SMAW

آشنایی با متعلقا ت دستگاه جوش با گاز محافط وپارامترهای مهم در روش GMAW

شناسایی و نحوه نام گذاری مواد مصرفی

آشنایی با انواع گازها در جوشکاری و تاثیر آنها در جوش

آشنایی با پارامترهای تاثیر گذار جوشکاری ( پیش گرم-طرح اتصال-ضخامت- پوزیشن و...)

آشنایی با پارامترهای تاثیر گذار جوشکاری ( پیش گرم-طرح اتصال-ضخامت- پوزیشن و...)

بررسی علل پیدایش عیوب جوش و نحوه برطرف نمودن آن ذر SMAW

بررسی علل پیدایش عیوب جوش و نحوه برطرف نمودن آن ذر GMAW

تست جوشکار و پارمترهای مهم

تست جوشکار و پارمترهای مهم

نحوه استفاده از دستورالعمل جوشکاری

کار عملی استفاده از دستورالعمل جوشکاری

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار