ارزیابی عیوب مطابق ISO5817

وظایف بازرس

اصطلاحات و تعاریف

آشنایی با نقشه خوانی وعلائم جوش

آشنایی با نقشه خوانی وعلائم جوش

آشنایی با پروسه های جوشکاری

آشنایی با روش SMAW

آشنایی با روش GMAW

آشنایی با روش GTAW

آشنایی با پارامترهای مهم wps و گواهینامه جوشکار و نحوه بررسی و کنترل آنها

آشنایی با پارامترهای مهم wps و گواهینامه جوشکار و نحوه بررسی و کنترل آنها

آزمونهای مخرب

‌آشنایی با عیوب جوش مطابق ISO6520

آشنایی با عیوب جوش مطابق ISO6520

ارزیابی عیوب مطابق ISO5817

ارزیابی عیوب مطابق ISO5817

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار