بازرسی جوش به روش رادیوگرافی RT Level I,II

خصوصیات مواد رادیواکتیو

انواع تابش و روش های تولید اشعه Χ و γ

ایمنی و حفاظت در برابر اشعه

تجهیزات بازرسی RT وآشکارسازی

آشنایی با انواع منابع تابش و تکنیک های مرتبط با هریک

آشکارسازی تابش و تفکیک های مختلف آن

بررسی کیفیت تصاویر رادیوگرافی و تاثیر پارامترهای مختلف بر آن

نشانگرها و نحوه استفاده در ارتباط با عیوب مختلف

شناسایی عیوب کاذب

تعیین عمق عیوب و ضخامت سنجی

استانداردها ، کدها و روش های ثبت گزارشات

مزایا و محدودیت ها

پارامترهای موثر بر ایجاد فیلم های پرتو دیده غیر قابل استفاده و روش های رفع آن

دانسیته فیلم و اندازه گیری آن

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار