بازرسی جوش مطابق استانداندارد AWS QC-1

بازرسی جوش و تاییدیه ها

ایمنی جهت بازرسان

فرایندهای برشکاری و اتصالات

نقشه های جوشکاری و شکل هندسی اتصال جوش

مستندات حاکم بر بازرسی جوش و ارزیابی

خواص فلزلت و آزمایشات مکانیکی

متالوژی جوش برای بازرسان جوشکاری

ناپیوستگی های فلز پایه و فلز جوش

حدود پذیرش ازرسی چشمی

گزارش نویسی

تمرین عملی بازرسی چشمی جوش و گزارش نویسی

سایر روش های تست های غیرمخرب شامل : RT ، PT ، UT ، MT

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار