آشنایی با استانداردهای خوردگی

1.Galvanic Corrosion

•Some Important Corrosion Types

•Stress Corrosion

•Pitting Corrosion

•Uniform Corrosion Hydrogen Attack

2.Corrosion Resistance Material Selection

3.General Principles for Selection of Cracking Resistance Material

4.Evaluation and Definition of Service Conditions

5.Selection of Pre-Qualified Material Resistance to SSC/SCC

6.Qualification of Material for H2s Services

7.Factors Effective to Carbon and Low Alloy Steel Corrosion in H2s Services

8.Section of CRA in H2s Containing Environment and Gas Production

9.Evaluation of Carbon & Low Alloy Steel for Resistance to HIC/SWC

10.Review of Related Tables

 

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار