مدلسازی و شبیه سازی در نرم افزار Autoship

 Modeling

Hull From

Rhinoceros Software

Autoship

Hydrostatic

Rhinoceros Software

ModelMaker

Geometry Data Structure in ModelMaker

Modeling & Modifying a hydrostatic geometry

Modeling Buoyancy Sources & Tanks

Modeling Free Flood (Special in submarine)

Hydrostatic Analysis (Autohydro)

Introducing GUI of Autohydro

Static & Dynamic Loads Setting (Weight Distribution, Tanks, Wind & etc)

Reporting various characteristics

Operating with Rich Text File (rtf) Format

Operating with Command Bar

Operating with Macro

Inputting Intact/Damage Stability Criteria

Preparing a Hydrostatic Booklet

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار