سیستم فرماندهی حوادث-ICS -Incident Command System

سرفصل دوره:

 1. آشنا کردن پرسنل رده های بالایی و میانی شامل مدیران،
 2. کارشناسان و فورمن ها با کلیات اقدامات اضطراری و نحوه فعال سازی،
 3. سازماندهی و هماهنگی تیم های اضطراری و نیز ارتباط موثر با مدیریت
 4. انواع شرایط اضطراری
 5. سیستم فرماندهی حوادث
 6. تاریخچه و ساختار ICS
 7. مسئولیت ها و نقش ها
 8. سازماندهی و مدیریت یکپارچه
 9. دستاورد های چشمگیر این سیستم
 10. شفافیت سلسله مراتب و مسئولیت پذیری
 11. فرمانده مدیریت حادثه و بخش عملیات
 12. زیر مجموعه و جزئیات بخش عملیات
 13. بخش برنامه ریزی
 14. زیر مجموعه و جزئیات بخش برنامه ریزی
 15. زیر مجموعه و جزئیات بخش لجیستیک
 16. زیر مجموعه و جزئیات بخش اداری مالی منابع انسانی مالی و تجهیزاتی
 17. روابط عمومی
 18. ایمن و محیط زیست
 19. مهندسی و ترانسپورت
X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار