شبیه سازی و طراحی Cold Bux ها با استفاده از نرم افزار Aspen Muse

 

 1. آشنایی با مبدل های حرارتی صفحه ای فین دار
 • ·        کلیات، کاربردها، مزایا و معایب
 • انواع مبدل های حرارتی صفحه ای فین دار
 • انواع فین ها و کاربردها، مزایا و معایب
 • مراجع معتبر در طراحی مبدل های حرارتی صفحه ای فین دار
 1. آشنایی با پارامترهای هندسی مبدل های حرارتی صفحه ای فین دار
 • ·        پارامترهای هندسی کلی
 • ·        پارامترهای هندسی فین ها
 1. آشنایی با نرم افزار Aspen Muse
 • ·        کلیات شامل ویژگی ها، مزایا و معایب نرم افزار
 • ماژول Design PFIN
 • ماژول Simulation Muse
 • ماژول Layer by Layer MULE
 • ماژول Cross Flow Exchanger MUSC
 1. طراحی مبدل های حرارتی مبدل های حرارتی صفحه ای فین دار دوجریانی
 • مبانی طراحی هیدرولیکی و حرارتی و روش های آن
 • انتخاب فین
 • طراحی Sizing
 • طراحی Rating
 • طراحی به کمک Aspen Muse
 • مطالعه موردی 1
 • مطالعه موردی 2
 1. طراحی مبدل های حرارتی مبدل های حرارتی صفحه ای فین دار چندجریانی و Cold Buxها
 • مبانی طراحی هیدرولیکی و حرارتی و روش های مختلف آن برای مبدلهای چند جریانی و Cold Buxها
 • انتخاب فین برای مبدلهای چند جریانی و Cold Buxها
 • طراحی حرارتی و هیدرولیکی برای مبدلهای چند جریانی و Cold Buxها به کمک نرم افزار Aspen Muse
 • مطالعه موردی 1
 • مطالعه موردی 2
X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار