شبیه سازی بسترهای جاذب با استفاده از نرم افزار ASPEN-ADSIM

1-     خالص سازی هوا با استفاده از فرآیند جذب سطحی

▪ جذب دینامیک رطوبت از هوا

2-      جداسازی مخلوط دی اکسیدکربن و متان

▪ جذب دینامیکی به منظور خالص سازی گاز طبیعی با استفاده از فرایند جذب سطحی

▪ فرایند سیکلی PSA چهار مرحله ای

3-     جداسازی مخلوط پروپان/پروپیلن

▪ جذب دینامیک در یک بستر

▪ فرایند سیکلی VSA چهر مرحله ای

4-     خالص سازی گاز هیدروژن با استفاده از فرآیند PSA پنج مرحله ای

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار