طراحی سیستمهای تخلیه به مشعل سوزا- قسمت اول

بخش اول : مبانی طراحی سیستم های تخلیه به مشعل سوزا

کاربرد استانداردها

انتخاب فشار طراحی تجهیزات فرایندی

شرح خلاصه ای از مراحل طراحی سیستم های تخلیه به مشعل

بررسی سناریوهای تخلیه

انتخاب ادوات تخلیه مناسب

طراحی ادوات تخلیه و شبکه تخلیه به مشعل

طراحی مشعل سوزا بر اساس میزان تشعشع و نشر آلاینده ها

بخش دوم : بررسی سناریوهای تخلیه و تعیین نرخ تخلیه به شبکه مشعل سوزا

Fire

Gas Expansion

Utility Failure

Electric power

Cooling water

Steam

….

Control Valve Failure

Blocked Outlet      

Open Inlet

Vapor Breakthrough

Overpressure of towers (Unbalanced method)

Reflux Failure

Condenser Failure

Abnormal heat input

Accumulation of non-condensables

Loss of heat in Series Fractionation

Tube rupture in heat exchangers

Pumps and compressors downstream overpressure

Thermal Expansion

Chemical Reaction 

بخش سوم : ادوات تخلیه سیستم های پرفشار به شبکه مشعل سوزا

انواع شیرهای اطمینان   

Conventional

Balanced-Bellows

Pilot-Operated

Rupture Disks

تاثیر فشار پشت (Back pressure) در طراحی ادوات تخلیه

انتخاب ادوات تخلیه مناسب

نکاتی در رابطه با نصب شیرهای اطمینان

 

بخش چهارم : تعیین مشخصات شیرهای اطمینان

تعیین ابعاد شیرهای اطمینان در سیستم های :

گاز

مایع

بخار

تعیین ابعاد شیرهای اطمینان در سیستم های دو فازی

محاسبات هیدرولیک خطوط ورودی و خروجی شیرهای اطمینان

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار