تجزیه و تحلیل حوادث

اصول و مفاهيم پايه در حوادث

مروری بر مدلهای حوادث و مقايسه آنها با هم

اصول و مبانی علت یابی ریشه ای حوادث

تجزیه و تحلیل حوادث با استفاده از روش )RCA (Root Cause Accident Analysis-

تجزيه و تحليل حوادث با استفاده از روش beta Tripod  و کاربرد آن در صنايع فرايندی

مروری بر روش Tripod delta  و معرفی اجزاء آن

مروری بر راهنمای OSHA3245 در خصوص مستند سازی حوادث

بيان روش مستند سازی در حوادث  و معرفی الگوهای مختلف

نمايش فيلم در خصوص انواع حوادث فرايندی

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار