اصول حريق پيشرفته

 اصول پيشگيری از حريق                                 

کنترل اتمسفرهای انفجاری با روشهار Purging              

معرفی انواع سيستم های اعلان حريق و گاز               

مروری بر عملکرد انواع سيستم های F&G               

طراحی انواع دتکتورها در مناطق سر پوشيده                

طراحی انواع دتکتورها در مناطق روباز                      

اصول و مبانی هيدروليک آتش                               

طراحی رينگهای آتش نشانی و هيدرانتها                    

طراحی اسپرينکلرها در مناطق سرپوشيده                    

طراحی واتر ميستها در ترانسفورمرهای برق                 

طراحی اسپرينکلرها در مخازن قابل اشتعال                  

محاسبات و برآورد های حجم آب در سيستم های آتش نشانی  

اصول و مبانی پمپها در آتش نشانی                             

طراحی انواع سيستم های اطفاء حريق گازی                

طراحی انواع سيستم های اطفاء حريق بر پايه فوم          

طراحی انواع سيستم های اطفاء حريق آئروسلی              

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار