آشنائي با اصول ايمني درتخليه و بارگيري مواد شيميايي خطرناك

محتواي دوره:
آشنائي با خطرات مواد شيميايي
آشنايي با علائم و لوزي خطرات
آشنايي با برگه اطلاعات ايمني مواد خطرناك(MSDS)
آشنايي با استاندارد هاي رايج درخصوص حمل ونقل مواد شيميايي
آشنايي با وسايل وتجهيزات باربرداري
آشنايي با اصول باربرداري
آشنايي با وسايل بالابر واصول ايمني آنها
آشنايي با روشهاي تخليه وبارگيري مواد خطرناك
آشنايي با وضايف ومسئوليتهاي راننده ومتصديان بارگيري وتخليه مواد

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار