ایمنی گاز

شرح  دوره:

ایمنی گاز یکی از مولفه های اصلی و حساس در مباحث ایمنی عمومی است، مباحثی چون ماهیت گازهای سمی و قابل اسشتعال، عملیات نشت یابی و گاز سنجی، بررسی استانداردهای جهانی در زمینه حدود مجاز مواجه با انواع گاز، میزان مجاز گاز در اجرای کار گرم و سرد، اصول کار در فضای بسته از مهم ترین مباحث در ایمنی عمومی سایت های فرایندی است. بر همین اساس لازم است کارشناسان ایمنی و مهندسین فرایند با آگاهی و اطلاع از ایمنی گاز با راهکارهای حفاظتی و تجهیزات حفاظت فردی در این بحث آشنا شده تا توانایی به کارگیری صحیح و اصولی این تجهیزات را کسب نمایند.

سرفصل:

آشنایی با مبانی ایمنی گاز و اصطلاحات رایج

انواع گازهای خطرناک

حدود مواجه

پروانه کار گرم و سرد در محیط گازی

اصول ایمنی در نشت یابی و گاز سنجی

برنامه های مقابله با نشت گاز

معرفی تجهیزات تست گاز و گاز سنجی

معرفی تجهیزات حفاظتی ایمنی گاز

معرفی تجهیزات تنفسی فشار مثبت

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار