اصول بار برداري و بار بندي (ريگري)

محتواي دوره:
آشنايي با تجهيزات تخليه وبارگيري
ايمني تجهيزات باربندي
بازرسي دوره اي تجهيزات باربندي
آشنايي با بلند نمودن بار وزوايه صحيح اسلينگ ها
انواع اسلينگها
بازرسي اسلينگها
آشنايي با بكارگيري واسنفاده صحيح از تجهيزات
آشنايي با مكانيزم بالا برها
آشنايي با كرن ونكات ايمني كار با آن
آشنايي با علائم قراردادي
تجهيزات اصلي بستن بار
تكنيكهاي بستن بار
آشنايي با تقسيم بار روي محورها
چگونگي مهار نمودن بار هاي مختلف

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار