شبیه‌سازی دینامیکی فرآیندهای شیمیایی توسط نرم‌افزار HYSYS

مقدمه‌ای بر کنترل فرآیند

شبیه‌سازی دینامیکی فرآیندها و تفاوت‌های آن با شبیه‌سازی حالت یکنواخت

بررسی معادلات حاکم بر سیستم در حالت دینامیک و بررسی درجه آزادی

آشنایی با ابزار و تجهیزات کنترلی

مروری بر محیط نرم‌افزار HYSYS

آشنایی با مود دینامیک نرم‌افزار و مراحل انجام شبیه‌سازی دینامیکی نرم‌افزار HYSYS

حل مثال کنترل سطح و کنترل فشار در فرآیند گازی

زمان مرده و ظرفیت سیستم

بررسی اثرات زمان مرده و ظرفیت سیستم در شبیه‌سازی دینامیکی با حل مثال

پیاده سازی کنترل آبشاري (Cascade Control)

کنترل دینامیکی برج تقطیر

حل مثال برج تقطیر و اعمال کنترل‌ها و بررسی رفتار دینامیکی برج

تنظیم پارامترهای کنترلرها

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار