طراحی خطوط لوله توسط نرم‌افزار PipePhase

مقدمه‌اي جهت معرفي نرم‌افزار و قابليت‌هاي آن

تعاريف اساسي جريان‌هاي چندفازي

معرفي قسمتهاي مختلف نرم‌افزار

تعريف سيستم ترموديناميكي بوسيله نرم‌افزار

حل مسأله Modeling of Gas-Lift Well

تعريف Junction، Sink و Source

Well-Posed كردن يك مسأله

تعريف پارامترهاي مختلف معادلات مورد استفاده براي مدل‌سازي خط لوله و انتقال حرارت

تعريف يك خط لوله نمونه بوسيله نرم‌افزار

تشريح نحوه مدل سازي يك خط لوله

تعريف يك مساله نمونه از شبكه

تشريح نحوه مدل سازي يك شبكه

نحوه Run كردن يك خط لوله و همچنين يك شبكه

ساختار سيستمهاي شبكه اي

نحوه ايجاد و استفاده از جدول خواص مواد

تعريف Device هاي مختلف موجود در نرم‌افزار

محاسبات افت فشار

محاسبات انتقال حرارت

تعريف يك خط لوله نمونه و مدل‌سازي آن جهت تعيين قطر خط لوله (Line Sizing)

حل مسأله Flow Line Capacity Study

تشريح هيدرات و نحوه تشكيل آن در خط لوله

نحوه تعريف مسأله هيدرات در نرم‌افزار

حل يك مسأله نمونه از پيش‌بيني شرايط تشكيل هيدرات در شرايط مختلف

حل مسأله Gathering Network

حل مسأله Heavy Crude Oil Pipe Line With Heater

نحوه تعريف چاه‌هاي نفتي و ماژول‌هاي جانبي

حل مسأله Well Tubing Design

تشريح فرآيند فرازآوري با گاز و نحوه تعريف مسأله‌اي نمونه براي مدل‌سازي آن

نحوه مشاهده نتايج

بررسي نتايج حاصله از نرم‌افزار

تهيه و ايجاد نتايج نهايي در نرم افزار Excel

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار