گزارش و تجزیه وتحلیل حوادث

تعريف و انواع حادثه – اصول بررسي(برنامه و تيم بررسي ، روشهاي دستيابي به عوامل حادثه )
شناخت عوامل حادثه : اعمال و شرايط ناايمن ، عوامل طبيعي ، عوامل سهيم در حادثه
هزينه هاي حوادث ، هزينه هاي مستقيم و غير مستقيم
تهيه گزارش حوادث : لزوم تهيه گزارش حوادث کارکنان ، روش تهيه گزارش حوادث رايج در صنايع پتروشيمي و تکميل فرم بيمه هاي اجتماعي ، طريقه محاسبه ضرايب آمار ايمني (شدت ، تکرار و فراواني ) اقداماتيکه پس از وقوع حادثه انجام مي شود
کنترل : مراحل مختلف کنترل و پيشگيري حادثه ، کنترل و کاهش اثرات حادثه
مناطق آزاد و ممنوعه ، تعريف و مشخص کردن مناطق مختلف با توجه به عوامل بالقوه خطرناک

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار