شبیه سازی فرايند با ASPEN PLUS

آشنايي با مدلهاي ترموديناميكي موجود در نرم افزار

آشنايي با مفاهيم مدلسازي و شبيه سازي، تعيين درجات آزادي Aspen Plus

آشنايي با تجهيزات فرآيندي

آشنایی با محیط نرم افزار Aspen Plus و منوهای نرم افزار

روش تعريف مواد و معادلات ترموديناميکي

روش تعريف و تخمين ضرايب دوتايي

بررسي تعادل مايع و گاز و آشنايي با معادلات حالت

شبيه‌سازي جداکننده‌هاي دو و سه فازي

شبيه‌سازي پمپ‌ها

شبيه‌سازي پمپ و کمپرسور با استفاده از منحني‌هاي مشخصه

تعريف واکنشها

بررسي انواع راكتورها و كاربردهاي آن

شبيه‌سازي راکتورهاي شيميايي

شبيه سازي مبدل هاي حرارتي پوسته و لوله

شبيه‌سازي انواع برجهاي تقطير، جذب، دفع و استخراج، تعريف مواد فرضي ، شبيه سازي ترکيبات نفتي وربرجهاي تقطير نفت خام ،

بررسي اصول مربوط به برجهاي تقطير و محاسبات بازده و Tray Sizing ها و Design

بررسي تخمين خواص مواد و تعريف موادي كه در بانك نرم افزار موجود نيست

آشنایی با پیغام های خطای ظاهر شده در نرم افزار Aspen Plus در هنگام اجراي نرم افزار و چگونگي رفع آنان

شبيه سازي محيطهاي الكتروليت و آشنايي با استفاده از انتخاب روش مناسب حل سيستماتيك الكتروليت در بلوكهاي فرآيندي مختلف و رفع پيغامهاي خطاي ظاهر شده از آن

تهیه پرینت و گزارش از شبیه سازی

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار