نرم افزار طراحی, آنالیز و تحلیل شبکه Aspen Flarenet) Flare)

این نرم افزار که قبلا نرم افزار FLARENET نامیده می شد جهت طراحی و آنالیز شبکه مشعل سوزا و تخلیه به کار می رود. این نرم افزار مهندسین را قادر می سازد تا طراحی، آنالیز و رفع مشکلات طراحی سیستم های Flare و Vent را به صورت پایدار انجام دهد. این برنامه می تواند سایز بهینه سیستم های Flare جدید و یا تلفیقی با سیستم­های موجود را بر اساس معیارهای افت فشار مجاز و عدد ماخ محاسبه کند و همچنین در شبکه های موجود Relief امکان رفع گلوگاه­های فرایندی را بررسی نماید. این نرم افزار می تواند بر اساس سناریوهای مختلف احتمالی و عملیاتی متاثر از تخلیه PSV ها, PCV ها و BDV ها سایز و طراحی مناسب خطوط تخلیه و خطوط اصلی شبکه را ارائه نماید.

 

مزایا و ويژگيها

مهندسین میتوانند از نرم افزار Aspen Flare System Analyzer استفاده کنند تا به صورت دقیق تمام شبکه های مختلف Flare را در سایت با توجه به Plot Plan و نقشه جانمایی تجهیزات به منظور انتقال کامل سیال از محل­های تخلیه مدل سازی نمایند. این نرم افزار نمایش بصری و گرافیکی مدلسازی کامل سیستم را در حداقل زمان امکان پذیر می­نماید . همچنین این نرم افزار شامل مزایای ذیل می باشد :

رعایت مقررات توصیه شده توسط استانداردPR 521 API

بهبود نمایش PFD شبکه ، متغیرهای اصلی فرایند و نمایش فشار،دبی، عدد ماخ و Noise در حاشیه نقشه

توانایی وارد کردن اطلاعات جریان به صورت مستقیم از نرم افزار هایی مانند Aspen HYSYS یا Aspen Plus

پایگاه داده وسیعی از اتصالات و لوله ها

باز بینی مشخصات مهندسی برای تمامی تجهیزات سیستم

تایید ساختار شبکه موجود و سایز لوله

کاهش نفر- ساعت طراحی سیستم فلر تا 65%

 

عناوين دوره

مدل کردن شبکه Flare یا تخلیه شامل بخش های همگرا و واگرا شونده و TEE از اجزا خط لوله ، سیستم های تک فازی و چندفازی

ایجاد محدودیت های طراحی برای حداکثر فشار مجاز برگشتی، عدد ماخ، سرعت، ρV2 و ρV3

محاسبه افت فشار بر اساس معیارهای ارائه شده در API RP 521

تعریف منحنی افت فشار برای Flare Stack توسط کاربر

محاسبه انتقال حرارت برای لوله ها با یا بدون عایق

ایجاد گزارش جامعی از خطاهای طراحی و خلاصه حالت هایی که از معیارهای تعیین شده تخطی کرده اند

بهبود موتور ترمودینامیکی نرم افزار مطابق الگوریتم استفاده شده در HYSYS به منظور دستیابی به حل سریع و دقیق در سیستم­های چند فازی

استفاده از روش های مختلف محاسبه افت فشار در جریان سیال شامل فرضیات هم دما یا آدیاباتیک، Beggs & Brill, Dukler و Lockheart Martinelli

محاسبه ایجاد شوک های چند فازی شدید

مدیریت تمامی سناریو های Relief و Blowdown و Continuous Flaring

چک کردن تمامی لوله ها برای سناریو های مختلف Relief

چک کردن کارایی مجموعه شبکه

سایز کردن شبکه Flareهای جدید بر اساس استاندارد PR 521 API

تولید جزئیات کامل کارایی و بهره برداری سیستم Flare

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار