اصول و مبانی H.S.E

مفهوم مدیریت H.S.E

فرایند طراحی و بکارگیری H.S.E

خط­مشی و اهداف H.S.E

فرایند مدیریت ریسک و آثار آن در پروژه­ها

مسئولیت سرپرستان در طراحی و بکارگیری روش­های H.S.E

اصول بهداشت کار و ایمنی

اصول روانشناسی صنعتی

خدمات بهداشت صنعتی

اصول مدیریت ایمنی، استانداردهای ایمنی

مقررات و آئین­نامه­های بهداشت و حفاظت کار

راهکارهای رفع عوامل زیان­آور و حادثه­آفرین محیط کار

نمایش فیلم­های ایمنی و بهداشت کار

آشنایی تیم پروژه با خطرات، کنترل­ها، ابزار جبران و مسئولیت­ها در H.S.E

روش ساختارمند کنترل خطرات

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار