آشنائي با مدارك Datasheet تجهيزات، ابزار دقیق و List مورد استفاده در بخش فرآیند

 Datasheet مربوط به تجهيزات

كولر هوائي

مبدلهاي حرارتي

مخزن اتمسفريك

مخزن تحت فشار

برج تقطير

راكتور

سيني هاي برج تقطير

پمپ نوع سانتريفوژ

پمپ نوع رفت و برگشتي

كمپرسور

فن و Blower

فيلتر

كوره حرارتي

مخلوط كن

Ejector

De - Superheater

دودكش

بسته Boiler، Deaerator

بسته برج خنك كن

بسته خشك كن هواي ابزار دقيق

بسته واحد نيتروژن

بسته واحد Flare

بسته واحد فاضلاب صنعتي

برگه محاسباتي پمپ

تله‌ بخار

Silencer

 

Datasheet مربوط به تجهيزات ابزار دقيق

فشار سنج

دما سنج

جريان سنج

ارتفاع سنج

Alarm و سوئيچ

PH سنج

شير كنترل

شير ايمني

آناليزر

شير تنفسي

برگه محاسباتي شير كنترل

 

برگه هاي ليست توليدي در بخش فرآيند

ليست خطوط لوله

ليست تجهيزات عمومي و تخصصي

ليست مواد اوليه و كاتاليست

ليست يوتيليتي هاي مورد نياز

 

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار