دوره آموزشی کنترل شیمیایی آب دیگهای بخار

مبانی دیگ های بخار

تصفیه آب به منظور تولید بخار

شیمی تصفیه آب

شفاف سازی آب دیگ بخار

ته نشین سازی آب

فیلتراسیون آب

رسوب دادن کلسیم و منیزیم

شلاته کردن کلسیم و منیزیم

تبادل یونی آب

انواع خوردگی دیگ های بخار

جلوگیری از خوردگی دیگهای بخار

هوازدایی فیزیکی آب دیگ بخار

مواد شیمیایی اکسیژن زدا آب دیگ بخار

بازدارنده های خوردگی برای سیستم های کندانس بخار

مکانیسم آمین های فرار

جلوگیری از خوردگی تنشی

بازدارنده های رسوب آب دیگ بخار

جلوگیری از carry over  و  تشکیل رسوب سیلیس

جلوگیری از تشکیل کف در دیگهای بخار

آزمایش های شیمیایی کنترل آب و کندانس 

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار