دوره آموزشی شیمی آب بویلر

اسیدیته و قلیاییت آب بویلر

سختی دائم و سختی موقت

املاح کربنات و بیکربنات

املاح سولفات

املاح کلرور

سایر املاح

ذرات معدنی معلق در آب

مواد ارگانیک و میکرو ارگانیسم ها

گند زدایی

تصفیه غشایی

تصفیه با جذب سطحی

تعویض یونی

خورندگی وروشهای جلوگیری از خورندگی

سایش با ذرات جامد معدنی

روشهای مکانیکی مقابله با رسوب

روشهای شیمیایی مقابله با رسوب

روشهای متفرقه مقابله با رسوب

 

 

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار