دوره آموزشی کاربرد کاتالیزور در صنعت پلیمر

 کاتالیزوزهای کاتیونی

 اسیدهای برونشتد

اسیدهای لوییس (یک جزیی- دو جزیی)

کاتالیزورهای آنیونی

کاتالیزورهای زیگلر

ناتا (یک جزیی-دو جزیی)

کاتالیزورهای حلقه شکن (یک جزیی- دو جزیی – چند جزیی)

سنتز کاتالیزورها

سنتز کاتالیزورهای کاتیونی

 سنتز کاتالیزورهای آنیونی

 سنتز کاتالیزورهای زیگلر ناتا

شرایط واکنش

 غلظت مونومر

 غلظت کاتالیزور

 زمان پیش اختلاط مواد قبل از واکنش

 محیط واکنش

 حلالهای واکنش های کاتالیزوری همگن

 حلالهای واکنشهای کاتالیزوری ناهمگن

 ممانعت کننده ها

 فشار واکنش

 اثر اختلاط

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار