دوره آموزشی هیدرات گازی

اجزای گاز طبیعی

هیدرات گاز طبیعی

ساختارهای هیدرات

پیش بینی تشکیل هیدرات گاز طبیعی

جلوگیری از تشکیل هیدرات گاز طبیعی در خطوط لوله انتقال گاز

تشکیل هیدرات گاز طبیعی جهت ذخیره سازی و انتقال HNG

افزودنیهای ترمودینامیکی و افزودنیهای سینتیکی

تشریح نرم افزارهای پیش بینی تشکیل هیدرات شامل نرم افزار Hydrate Plus

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار