دوره آموزشی طراحی مبدل های حرارتی صفحه ای فین دار (Plate-Fin Heat Exchangers) به کمک نرم افزار Aspen Muse

آشنایی با مبدل های مبدل های حرارتی صفحه ای فین دار
کلیات، کاربردها، مزلیا و معایب
انواع مبدل های حرارتی صفحه ای فین دار
انواع فین ها و کاربردها، مزلیا و معایب
مراجه معتبر در طراحی مبدل های حرارتی صفحه ای فین دار
آشنایی با پارامترهای هندسی مبدل های حرارتی صفحه ای فین دار
پارامترهای هندسی کلی
پارامترهای هندسی فین ها
آشنایی با نرم افزار Aspen Muse
کلیات شامل ویژگی ها، مزلیا و معایب نرم افزار
ماژول Design PFIN
ماژول Simulation Muse
ماژول Layer by Layer MULE
ماژول Cross Flow Exchanger MUSC
طراحی مبدل های حرارتی مبدل های حرارتی صفحه ای فین دار دوجریانی
مبانی طراحی هیدرولیکی و حرارتی و روش های آن
انتخاب فین
طراحی Sizing
طراحی Rating
طراحی به کمک Aspen Muse
مطالعه موردی 1
مطالعه موردی 2
طراحی مبدل های حرارتی مبدل های حرارتی صفحه ای فین دار چندجریانی
مبانی طراحی هیدرولیکی و حرارتی و روش های آن
Cold Box
انتخاب فین
طراحی به کمک Aspen Muse
مطالعه موردی 1
مطالعه موردی

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار