دوره آموزشی HYSYS مقدماتي

ELM1-Getting Started
Focus:Basic simulation concepts; foundation
ELM2-Thermodynamics and HYSYS
Focus:Building a strong foundational understanding of thermodynamics
ELM3–Flowsheeting
Focus:Building a flowsheet, using sets and adjusts, manipulating flowsheets, and creating templates
ELM4-NGL Fractionation Train
Focus:Add columns and extra specifications.
ELM5-Reactions
Focus:Defining reactions and modeling conversion and equilibrium reactors in HYSYS

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار