دوره آموزشی آشنايي با نرم افزار PIPESIM

آَشنايي با نمودارهاي IPR و TPR
آشنايي با محاسبات جرياني در چاههاي نفت و گاز
شناسايي انواع رژيمهاي جرياني در ستون چاه
آشنايي با قابليتها و محيط نرم افزار
انجام تمرينهاي عملي نرم افزار (Case Study)
شبيه سازي خط لوله چند فازي
شبيه سازي و آناليز عملكرد جرياني چاه نفتي
شبيه سازي و بررسي عملكرد جرياني چاه گازي
شبيه سازي شبكه توليد سه چاه نفتي و بهينه سازي كاهنده سر چاهي
بيهنه سازي توليد

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار