دوره آموزشی نرم افزار HYSYS DYNAMIC

مقدمه اي بر تئوري كنترل شبيه سازي ديناميكي فرآيندها و تفاوت هاي آن با شبيه سازي حالت يكنواخت
بررسي معادلات حاكم برسيستم در حالت ديناميك و بررسي درجه آزادي
آشنايي با ابزار و تجهيزات كنترلي
مروري بر محيط نرم افزار HYSYS
آشنايي با مد ديناميكي نرم افزار و مراحل انجام شبيه سازي ديناميكي نرم افزار HYSYS
حل مثال كنترل فشار در فرآيندگازي
شبيه سازي ديناميكي فرآيند شيرين سازي گاز
زمان مرده و ظرفيت سيستم بررسي اثرات زمان مرده، ظرفيت سيستم در شبيه سازي ديناميكي با حل مثال
پياده سازي كنترل زنجيره اي Control Cascade و حل مثال
كنترل ديناميكي برج تقطير، حل مثال برج تقطير ، دي بوتانايزر و اعمال كنترلرها و بررسي رفتار ديناميكي برج

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار