دوره آموزشی شبيه سازی ديناميكي فرآيندهای شيميايی با استفاده از نرم افزار HYSYS

مقدمه اي بر شبيه سازي ديناميكي فرآيندهاي شيميايي و تفاوت هاي آن با شبيه سازي حالت يكنواخت
بررسي معادلات حاكم بر سيستم در حالت ديناميك و بررسي درجه آزادي
آشنايي با ابزار و تجهيزات كنترلي
آشنايي با مد ديناميكي نرم افزار Hysys و مراحل انجام شبيه سازي ديناميكي نرم افزار
شبيه سازی ديناميکی واحد Refrigerated Gas Plant
بررسي اثرات زمان مرده و ظرفيت سيستم در شبيه سازي ديناميكي
حل برج تقطير دي بوتانايزر و اعمال كنترلرها و بررسي رفتار ديناميكي برج
آشنايي با شبيه سازي ديناميكي مبدل هاي حرارتي
آشنايي با كنترل Surge در كمپرسورها
پياده سازي كنترل زنجيره اي و حل مثال
بررسي كنترل پيشخور و حل مثال
تنظيم پارامترهاي كنترلر ها و حل مثال
شبيه سازي ديناميكي فرآيند توليد پروپيلن گلايكل
شبيه سازي ديناميكي فرآيند شيرين سازي گاز ترش با آمين

 

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار