نرم افزار AFT IMPULSE

از گذشته هاي دور تحليل ضربه قوچ نياز به دانش فراوان و بسيار ويژه داشته و امري بسيار مشكل بوده است.

با استفاده از نرم افزار AFT IMPULSE به راحتي مي توان سيستمهاي پايپينگ را مدل نموده و ضربه قوچ را مدل و تحليل نمود. نرم افزار AFT IMPULSE به مهندسين كمك مي كند كه بتوانند با اجتناب از اثرات بسيار مهلك ضربه قوچ و ديگر اثرات ناخواسته و گذراي سيستم سيستمهايي را طراحي كنند كه بتوانند با اطمينان و ايمني بيشتري از آنها بهره بگيرند.

 

عناوين دوره

آشنايي با تئوري ضربه قوچ

تحليل پديده سرج (ضربه قوچ)

آشنايي با ضربه قوچ در سيستمهاي مختلف

معرفي نرم افزار AFT IMPULSE و آشنايي با قسمتهاي مختلف آن

انواع سناريوهاي كاري و نحوه مدلسازي

جدول بندي نتايج

تحليل محاسبات و نتايج

پيشنهادات براي بهبود عملكرد سيستم

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار