نرم افزار PIPESIM

اين نرم افزار قادر است خطوط لوله بلند بالادست كه معمولا دو فازي هستند را در حالت پايا شبيه سازي كند. اين شبيه سازي شامل مشخص كردن پارامترهاي مثل: تعيين افت فشار خط لوله به ازاء يك سايز مشخص خط يا تعيين سايز خط به ازاء افت فشار معين و... مي باشد.

 

 

سر فصلهاي نرم افزار

تعيين فشار ابتداي خط به ازاء يك دبي مشخص

تعيين دماي سيال خروجي از خط

شبيه سازي ستون چاه توليدي نفت و گاز

سايز كردن Tubing درون چاهي

مشخص كردن سرعت خوردگي در خطوطلوله نفت و گاز و ستون چاه

مدلسازي شبكه خطوط لوله

شبيه سازي GAS LIFT در ستون چاه

مشخص كردن نقطه عملكرد چاه و تعيين فشار كف چاهي

تعيين inflow performance relationship

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار