مدل سازي و تحليل جريان هاي چند فازي توسط نرم افزار OLGA

 

 

 

 

Introduction in Multiphase Flow

Introduction to OLGA and PVTSIM

OLGA GUI Layout

Steady state Simulation

Multiphase Pipeline Sizing

Insulation Thickness Study

Flow regime in Multiphase flow

Slug Formation in Multiphase line

Terrain Slug (Severe Slugging)

Hydrodynamic Slug

Slug Mitigation in Pipeline

Slug tracking Module

Black Oil Module

Compositional Tracking Module

Slug Volume Calculation and Slug Catcher/Separator Sizing

Parametric Study

Production Ramp-Up / Ramp Down

Pipeline Shut down / Cool Down / Start Up

Depressurizing / Blow-down Simulation

Leakage Simulation

Pigging

Packing/ Depacking

Turn down

Geometry Modification

Hydrate Formation study and Inhibitor Selection

PVTSIM software

Fluid Properties ( Phase Envelope, …)

Instruments and Controller in OLGA

HIPPS Study / Valve Operation

Surge Analysis in pipeline and PSV modeling

Water Hammer

 

 

 

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار