آشنایی با پیگ رانی

 

• مقدمه

• اهداف پیگ و پیگ رانی
• انواع پیگ
• تجهیزات مورد نیاز جهت پیگ رانی
• کاربردهای مختلف پیگ در مراحل مختلف از نصب تا بهره برداری و بازرسی
• موارد موثر در انتخاب پيگ
• نکات مهم در طراحی خطوط لوله با توجه به الزامات پیگ های مختلف 
• نکات اجرایی و ایمنی در پیگ رانی 
• تکنیک های مختلف بازرسی خطوط در حال بهره برداری
• انواع پیگ های هوشمند و کاربردهای آن

 

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار