مطالعه مخاطرات و راهبری عملیات (HAZOP Study)

معرفی

یکی از اولین گام¬ها در سیستم مدیریت ریسک، شناسایی خطر است. تا کنون بیش از 200 روش مختلف شناسایی و ارزیابی خطرات و تاثیرات آنها ارائه شده است. روش HAZOP روشی تخصص یافته برای شناسایی خطرات ناشی از عملکرد غلط سیستم-های یک فرآیند شیمیایی است.
مطالعه مخاطرات و راهبری عملیات (HAZOP) یک روش سیستماتیک دارای ساختار جهت بررسی یک فرآیند یا عملیات طراحی شده و یا در حال بهره¬برداری جهت شناسایی و ارزیابی اشکالاتی است که می¬تواند باعث افزایش ریسک خطر برای افراد یا تجهیزات شده و یا بازده عملیات را کاهش دهند. روش HAZOP جهت تحلیل سیستم¬های فرآیند شیمیایی ابداع شده است. HAZOP یک روش کیفی بر مبنای کلمات راهنمای معین بوده و توسط یک تیم از تخصص¬های مختلف طی نشست¬هایی انجام می¬گیرد.
از آنجایی که HAZOP دارای ساختار مشخص بوده و علاوه بر خطرات فرآیندی، نقاط ضعف سیستم که منجر به کاهش پایداری و کیفیت تولید می¬شوند را نیز مشخص می¬سازد، به صورت گسترده¬ای مورد توجه قرار گرفته است. مطالعات HAZOP را می¬توان در بخش¬های مختلف یک پروژه از فاز طراحی تا بهره¬برداری، توسعه و بررسی حوادث مورد استفاده قرار داد.
در طی این دوره آموزشی شرکت کنندگان با مفاهیم ریسک، خطر، پارامترهای فرآیند و کلمات راهنمای مورد استفاده در HAZOP آشنا شده و این روش را در چندین مطالعه موری به کار می¬گیرند.
کارگاه آموزشی HAZOP هم به صورت دستی و هم با کمک نرم¬افزارPHA Pro® به مانند جلسات واقعی برگزار می¬شود.
استاندارد¬ها و منابع مورد استفاده
- BS IEC61882:2002 Hazard and operability studies (HAZOP studies) - Application Guide
- Guidelines for Process Hazards Analysis (PHA, HAZOP), Hazards Identification, and Risk Analysis, CRC Press, Dyadem
نرم افزارها
- PHA Pro® 6
عناوین مطالب
جلسه اول:
- تعاریف اولیه ایمنی
- خطرات فرآیند
- حوادث بزرگ فرآیندی
- ریسک و مدیریت ریسک
- ماتریس ریسک
- روش¬های شناسایی خطر
- اهداف استفاده از HAZOP
- روش انجام HAZOP
- مدارک مورد نیاز
- کلمات راهنما، پارامترها و انحرافات فرآیند
- گره یندی و تهیه فهرست گره¬ها
- علل، پیامد¬ها و لایه¬های حفاظتی
- ارائه پیشنهادات
- الگوریتم HAZOP
جلسه دوم:
- خصوصیات رهبر HAZOP
- ترکیب تیم HAZOP
- شکل گزارش¬های HAZOP
- مساله نمونه
جلسه سوم:
- آشنایی با نرم افزار PHA Pro®
- مدیریت جلسات HAZOP
- کارگاه HAZOP
جلسه چهارم:
- ادامه کارگاه HAZOP
- تولید گزارش HAZOP
جلسه پنجم:
- برگزاری جلسه HAZOP بر روی نقشه¬های مورد درخواست کارفرما
شرکت کنندگان
کلیه افرادی که در فازهای مختلف یک پروژه فرآیندی در سیستم مدیریت ریسک آن شرکت دارند بایستی در جلسات و مباحثات مربوط به مطالعات HAZOP آن پروژه نقش داشته باشند. واحدهای مهندسی زیر تاثیر به سزایی در این زمینه دارند:
• مهندسی ایمنی
• مهندسی فرآیند
• مهندسی ابزاردقیق
حداقل پیشنیاز برای شرکت در دوره آموزشی مطالعات HAZOP آشنایی با اصول طراحی فرآیند و نیز نقشه¬های فرآیندی (PFD و P&ID) می باشد

 

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار